Con gái nghĩ về tình dục 10 lần trong ngày

Một trong những nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học trường Đại học bang Ohio (Mỹ) cho thấy rằng đàn ông trung bình có những nghiên cứu về tình dục khoảng 19 lần mỗi ngày, còn phụ nữ ít hơn khoảng 10 lần trên một ngày.

Nguyễn Bá Toàn· ·