ODC có bản Demo học thử không?

Đó là câu hỏi của khá nhiều người còn hoài nghi về chương trình ODC và chưa có quyết tâm để khắc phục vấn đề của mình. Chương trình ODC xin trả lời như sau: ODC sẽ không bao giờ có bản Demo để học thử, học thử thì không thể đạt kết quả được tốt được, bởi vì: – […]

Nguyễn Bá Toàn· ·