Phụ nữ và “cực khoái” trong giai đoạn mang thai

Thời kỳ mang thai là nhiệm vụ cũng là hạnh phúc của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên câu chuyện mang thai và quan hệ tình dục trong giai đoạn mang thai vẫn là vấn đề nhiều người bình luận cũng có thể nói là tranh cãi. Có nên quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai hay không ? […]

Nguyễn Bá Toàn· ·