Làm sao để tình dục an toàn và lành mạnh cho cả 2?

Thế nào là Tình dục lành mạnh? TD lành mạnh là khái niệm thiên về mặt đạo đức. Tình dục lành mạnh khuyên mỗi người cần chung thủy với người mình yêu, chỉ sinh hoạt TD với một bạn tình duy nhất hoặc chỉ “một vợ một chồng”. Nếu thực hiện TD lành mạnh, rõ ràng là không có nguy […]

Nguyễn Bá Toàn· ·