ODC có chế độ ưu đãi học phí cho sinh viên

Thấu hiểu được những khó khăn của các bạn sinh viên điều kiện về kinh tế hạn hẹp và phần lớn đều phụ thuộc và sự trợ cấp của cha mẹ. Chương trình ODC có chế độ ưu đãi cho sinh viên, học viên là sinh viên được giảm 50% so với quy định (kể cả đối với học phí […]

Nguyễn Bá Toàn· ·