Hết yếu sinh lý và có con nhờ giải pháp Đỉnh Pháp Vương (ODC)

Đức không ngờ sau 8 năm dài đằng đẵng, những tưởng anh sẽ chẳng thể được làm bố, thì nay hạnh phúc vỡ òa. Có lẽ điều anh đáng tiếc nhất lúc này là giá anh biết đến giải pháp NBT sớm hơn thế nữa. Anh Nguyễn Văn Đức (tuổi, quê quán) sinh ra vốn đã có thể trạng kém. […]

Nguyễn Bá Toàn· ·