Luật bản quyền tác giả tại Việt Nam

Nội dung trên website này là bản quyền thuộc về Trung tâm ODC và website https://banlinhdanong.com . Không phần nào trong website này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của www.banlinhdanong.info “Theo quy định của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, tổ […]

Nguyễn Bá Toàn· ·