ODC – Tính riêng tư được bảo mật tuyệt đối

Tại sao thông tin cá nhân của học viên được bảo mật tuyệt đối: Bởi vì trong quá trình học thì các học viên khác cũng không biết họ và tên của học viên, cũng như số điện thoại hay email. Học viên hoàn toàn bí mật với nhau hoặc học viết xuất hiện dưới dạng user name nếu học […]

Nguyễn Bá Toàn· ·