Dãy số đánh giá sức khỏe tình dục đối với nam giới

Tạp chí về sức khỏe đàn ông của Mỹ “Men’s Health” liệt kê 1 dãy sô để quy định mật mã về sức khỏe tình dục dành cho nam giới : 18-15-45-5-64-10.  Bạn có thể giải dãy mã số này như sau : 1. Số 18 (18 tuổi) Tuổi 18 là độ tuổi nam giới thường có ham muốn tình […]

Nguyễn Bá Toàn· ·