Thời gian sex tốt nhất vào thời điểm trong ngày

Bạn thường làm tình vào thời điểm nào trong ngày, hay chỉ nghĩ rằng khi nào hứng lên, có không gian địa điểm riêng tư là bạn và người ấy có thể yêu ngay. Bạn cũng thường làm chuyện ấy vào mỗi tối vì thời gian đó là thời gian 2 người cùng trên giường, rất tiện cho việc làm chuyện […]

Nguyễn Bá Toàn· ·